Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [01/10/2013]

Các lớp ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường Đại học Sư phạm, Kinh tế, Nghệ thuật, Ngoại ngữ và các khoa Du lịch, Giáo dục thể chất đã bắt đầu học từ ngày 01/10/2013. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa đăng ký được lớp học phần hoặc đăng ký trùng lịch học với các lớp học phần khác. Đối với những sinh viên này tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên dành tuần từ 01 đến hết ngày 05/10/2013 để xử lý đăng ký. Những sinh viên này khẩn trương vào đường link dưới đây http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=434 tải các mẫu đơn đính kèm, điền đầy đủ thông tin, đến gặp chuyên viên Trần Thiện Đạt, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ, để xử lý. Để đăng ký bổ sung hoặc chuyển đổi lớp học phần, sinh viên tải 02 mẫu đơn: Phiếu điều chỉnh - đăng ký học phần và Giấy giới thiệu vào lớp.