Đăng nhập
THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG THAM DỰ KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 27/9/2015 [27/09/2015]

Ngày 27/9/2015 trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Đợt 1 dành cho sinh viên của các trường / khoa học Ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 năm học 2015-2016, gốm các trường ĐH Kinh tế, Sư phạm, Y dược, Ngoại ngữ, Nghệ thuật và các khoa Du lịch, Giáo dục thể chất. Theo thống kê số lượng hiện nay vẫn còn một số sinh viên của các trường / khoa nói trên chưa tham dự kiểm tra đầu vào ngày 27/9. Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh không kiểm tra đầu vào sẽ không được xếp cấp độ và sẽ không đăng ký lớp học được. Để số sinh viên này kịp đăng ký lớp học phần và theo học trong học kỳ 1 này trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào Đợt 2 vào 17h00 ngày 01/10/2015. Sinh viên muốn tham gia kiểm tra đợt 2 phải hoàn thành các thủ tục sau đây:

1. Sinh viên chưa đăng ký tài khoản: Đăng ký tài khoản trên trang web này, sau đó đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh. Nếu không đăng ký được sinh viên đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trong giờ hành chính trong 2 ngày 28 & 29/9/2015 để được xử lý.

2. Sinh viên chưa đăng ký ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh: Đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn menu Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký.

3. Sinh viên đã được xếp lịch kiểm tra ngày 27/9/2015 nhưng không kiểm tra: Tải đơn theo mẫu dưới đây, vào tài khoản của mình, xem thông tin về lịch thi ngày 27/9 và điền đầy đủ thông tin vào đơn, nộp đơn tại phòng Đào tạo trường ĐHNN, hạn cuối là 15h00 ngày 29/9/2015.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục, sinh viên xem thông báo về đợt kiểm tra thứ 2 trong mục thông báo để thực hiện các thủ tục còn lại.

Mẫu đơn đính kèm.

 

Số: ……./TL-NNKC-                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  NAM

 

  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc   

 


 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

 

 

 

                Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

 

                - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

 

            Tôi tên là:………………………………………………………………………

 

            Mã SV:…………………………………………………………………………

 

            Ngành học :……………………………………………………………………

 

            Trường / khoa :………………………………………………………………..

 

            Số ĐT liên hệ:........................................................

 

        Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201...,

 

xuất   ..  h…    phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

 

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………..........................................................................

 

 

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày: 01/10 /2015

 

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

 

 

 

                                                                        Huế, ngày       tháng    năm 201….  

 

                                                                                    Người làm đơn