Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI SAU BÃO SỐ 10 [30/09/2013]

Do cơn bão số 10, ngày 30/9/2013 toàn thể sinh viên các lớp ngoại ngữ không chuyên được nghỉ học. Từ sáng ngày 01/10/2013 tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên đi học bình thường theo thời khóa biểu. Trong buổi học đầu tiên, sinh viên mang theo tiền để mua giáo trình học tập. Giáo trình Tiếng Anh 50.000đ/cuốn kèm theo 02 đĩa CD với giá 10.000đ/đĩa. Giáo trình cho các ngoại ngữ khác trong khoảng từ 30.000đ đến 50.000đ. Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết cụ thể phòng học và tiết học. Tất cả sinh viên học ngoại ngữ không chuyên gửi xe tại nhà xe gần nhà A trên đồi.