Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC VÀ MỞ THÊM LỚP, GIA HẠN ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 3, 2020-2021 [29/07/2021]

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian và đăng ký bổ sung học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ 3, năm học 2020-2021 (Bổ sung)

       THỜI GIAN BẮT ĐẦU: CÁC LỊCH HỌC SẼ BẮT ĐẦU TỪ (04/8/2021). Sinh viên theo dõi lịch học chính thức trong các nhóm Zalo tương ứng khi đăng ký.

CÁC NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG, TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT, TIẾNG PHÁP, DO KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ NÊN TRƯỜNG SẼ KHÔNG MỞ TRONG ĐỢT NÀY. SINH VIÊN THEO DÕI KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ TRONG HỌC KỲ 1, 2021-2022.

Hướng dẫn đăng ký: ĐÂY LÀ NHỮNG NHÓM THUỘC HỌC KỲ HÈ, SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG THAM GIA HỌC THÌ ĐĂNG KÝ, KHÔNG BẮT BUỘC. KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC MIỄN GIẢM HOẶC MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM. ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ.

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Đối tượng đăng ký học B1 lần 1: Mở bổ sung 2 nhóm B1 (Nhóm 25 và nhóm 26).

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Cập nhật thông tin cá nhân (nếu có bảng yêu cầu), ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT NƠI SINH, SĐT, EMAIL (QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN)

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2020-202(Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) để đăng ký.

Bước 5: SV tham gia vào nhóm Zalo (nhóm tương ứng ở bảng dưới TB khi đăng ký ở Bước 4) để nhận link học và nhận thông báo của mỗi nhóm từ Giảng viên giảng dạy. Sau này, Trường không giải quyết những vấn đề thắc mắc phát sinh khi Sv không vào nhóm và không nhận thông tin đầy đủ của nhóm học phần.

Đối tượng đăng ký học B1 lần 2: Mở bổ sung 1 nhóm B1 (Nhóm 27).

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Cập nhật thông tin cá nhân (nếu có bảng yêu cầu), ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT NƠI SINH, SĐT, EMAIL (QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN)

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2020-202(Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) để đăng ký.

Bước 5: SV tham gia vào nhóm Zalo (nhóm tương ứng ở bảng dưới TB khi đăng ký ở Bước 4) để nhận link học và nhận thông báo của mỗi nhóm từ Giảng viên giảng dạy. Sau này, Trường không giải quyết những vấn đề thắc mắc phát sinh khi Sv không vào nhóm và không nhận thông tin đầy đủ của nhóm học phần.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

Học kỳ: 3  -  Năm học: 2020-2021 (Đợt 3, học trực tuyến + LMS)

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Ngày kết thúc (Thi Nói)

Thứ

Tiết học

Link nhóm Zalo (Sinh viên đăng ký đúng nhóm học phần và vào đúng nhóm Zalo để nhận link học)

1

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 25

3

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

6-9

https://zalo.me/g/afidfg994

2

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 26

3

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

1-4

https://zalo.me/g/oszgjz429

3

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 27

3

02/08/2021

28/08/2021

2,4,6

10-12

https://zalo.me/g/htyagc008