Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 3, ĐỢT 3 (BỔ SUNG) [28/07/2021]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ 3, năm học 2020-2021 (Bổ sung)

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2020-2021 (Đợt 3) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 02/8/2021 đến 28/8/2021;

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tháng 9 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 28 - 31/7/2021;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23H59' ngày 31/7/2021;

-         Bắt đầu học từ 02/8/2021 theo đúng TKB của mỗi lớp.

-         Lưu ý: Học trực tuyến và LMS.

Hướng dẫn đăng ký: ĐÂY LÀ NHỮNG NHÓM THUỘC HỌC KỲ HÈ, SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG THAM GIA HỌC THÌ ĐĂNG KÝ, KHÔNG BẮT BUỘC. KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC MIỄN GIẢM HOẶC MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM. ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ.

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Đối tượng đăng ký học B1 lần 1: Mở bổ sung 2 nhóm B1 (Nhóm 23 và nhóm 24).

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Cập nhật thông tin cá nhân (nếu có bảng yêu cầu), ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT NƠI SINH, SĐT, EMAIL (QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN)

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2020-202(Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) để đăng ký.

Bước 5: SV tham gia vào nhóm Zalo (nhóm tương ứng ở bảng dưới TB khi đăng ký ở Bước 4) để nhận link học và nhận thông báo của mỗi nhóm từ Giảng viên giảng dạy. Sau này, Trường không giải quyết những vấn đề thắc mắc phát sinh khi Sv không vào nhóm và không nhận thông tin đầy đủ của nhóm học phần.

Đối tượng đăng ký học lại B1 (đã từng đăng ký học 1 lần ở học kỳ 3,2020-2021, hiện tại không thể đăng ký nhóm nào của đợt 3): Mở bổ sung 1 nhóm B1 ở học kỳ 2(2020-2021).

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Cập nhật thông tin cá nhân (nếu có bảng yêu cầu), ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT NƠI SINH, SĐT, EMAIL (QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỌC TRỰC TUYẾN)

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 2 – Năm học 2020-202(Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 2 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm bổ sung để đăng ký. Nhóm này sẽ học theo lịch của nhóm 19 (Học kỳ 3, đợt 3). Sv xem thông tin ở bảng dưới đây.

Bước 5: SV tham gia vào nhóm Zalo (nhóm tương ứng ở bảng dưới TB khi đăng ký ở Bước 4) để nhận link học và nhận thông báo của mỗi nhóm từ Giảng viên giảng dạy. Sau này, Trường không giải quyết những vấn đề thắc mắc phát sinh khi Sv không vào nhóm và không nhận thông tin đầy đủ của nhóm học phần.

Lưu ý :

1.     Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học phần có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2.      Liên tục theo dõi các hướng dẫn, thông báo về học online trong các nhóm Zalo, Giờ học, link học, Giảng viên sẽ thông báo cụ thể trong mỗi nhóm.

3.    Tất cả các nhóm đều triển khai học online và trên LMS. Giảng viên sẽ hướng dẫn cụ thể. Sinh viên xem trước hướng dẫn để tự học trên phần mềm LMS. Những sinh viên của học kỳ trước đã được tạo tài khoản và đã tham gia học thì sẽ không tạo mới và sinh viên sử dụng lại tài khoản và mật khẩu cũ.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

Học kỳ: 3  -  Năm học: 2020-2021 (Đợt 3, học trực tuyến + LMS)

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Ngày kết thúc (Thi Nói)

Thứ

Tiết học

Link nhóm Zalo (Sinh viên đăng ký đúng nhóm học phần và vào đúng nhóm Zalo để nhận link học)

1

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 23

3

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

1-4

https://zalo.me/g/eusnsj271

2

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 1 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm 24

3

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

6-9

https://zalo.me/g/bcouis600

3

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 3 - Trực tuyến + LMS) - Nhóm Bổ sung theo lịch của nhóm 19

3

02/08/2021

28/08/2021

3,5,7

1-4

https://zalo.me/g/zpmoej359