Đăng nhập
HƯỚNG DẪN VÀ CHỌN THỜI GIAN ĐẾN NHẬN GIẤY XÁC NHẬN ĐẦU RA NNKC, ĐỢT 1, NĂM 2021 [15/07/2021]

Phòng Đào tạo đã triển khai nhận đơn đăng ký cấp phát giấy xác nhận đầu ra NNKC từ ngày 05/7/2021 đến 12/7/2021.

Thời gian cấp phát cho đợt 1: Từ 19/7/2021 đến 23/7/2021;

Để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch Covid đang còn diễn biến phức tạp, Phòng Đào tạo đề nghị:

- Sinh viên đến nhận Giấy xác nhận trực tiếp tại phòng A103, thực hiện bộ quy tắc 5K và quét mã QR code trước cổng trường khi vào nhận, tránh tập trung đông người ở trong khuôn viên Trường.

- Để quản lý và tránh đông người khi đến nhận, đề nghị những Sinh viên đã nộp đơn đợt 1, đăng ký thời gian đến nhận theo link đính kèm.

https://docs.google.com/forms/d/1OKghhKwP5Y8IopuqX7fflx2uMJsM4O4gnXfz2N0jzAA

- Sinh viên có nhờ người nhận thay, phải có giấy ủy quyền và thực hiện giống như 2 bước trên.

Những Sv đã đạt trong đợt 26/6/2021, theo dõi và đăng ký trực tiếp đợt 2 từ 19/7/2021 đến 23/7/2021.

Những Sv chưa nhận trong đợt này, có thể theo dõi lịch nhận của đợt 2, từ ngày 02/8/2021 đến 06/8/2021;

Sau 2 đợt phát trên, Phòng Đào tạo sẽ hỗ trợ phát vào thứ 5,6 hàng tuần. SV lưu ý để đến nhận đúng thời gian.