Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC KỲ 2,3 NĂM HỌC 2020-2021 [15/07/2021]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC KỲ 2,3 NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Đào tạo đã công bố điểm thi hết cấp độ A1,A2 trong tài khoản cá nhân của sinh viên, sinh viên vào mục Kế hoạch học tập hoặc Kết quả học tập để xem điểm thi.

- Những SV được xử lý thi lại (sau khi hoãn 1 lần thi) chưa có điểm thi, liên hệ CV. Trần Thiện Đạt (0905559050) để được cập nhật, bổ sung.

- Thời gian nhận đơn xem lại bài thi: từ ngày 15/7 đến 20/7/2021 (Không nhận đơn trong 2 ngày thứ 7,CN)

Mẫu đơn: https://www.mediafire.com/file/uylxvxu921y3ei3/ĐƠN+XEM+LẠI+BÀI+THI+NNKC.doc