Đăng nhập
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ XIN HOÃN THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 HỌC KỲ 2 & 3 NĂM HỌC 2020/2021 [24/06/2021]

Sinh viên tải file đính kèm để xem danh sách.

https://www.mediafire.com/file/k7ld0rk9ngxp1jo/DS_XINHOANTHI_A1A2_.xlsx/file