Đăng nhập
ĐƠN XIN HOÃN THI HCĐ A1,A2 VÀ B1-HÌNH THỨC MỚI (BỔ SUNG) [15/06/2021]

Do số lượng sinh viên xin hoãn thi quá nhiều nên PĐT sẽ gia hạn thời gian đăng ký đến hết 16h chiều nay (15/06/2021)

- SV xin hoãn thi điền vào form dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYBg4PHejJ3PRqsQfVjRxAs5JoJHPtPBLdfUqXMMB1_Yg0ZQ/viewform 

- Sau 17h ngày 15/06, SV lên trang NNKC đọc thông báo để kiểm tra danh sách hoãn thi bổ sung.

- Lịch thi HCĐ B1(hình thức mới) sẽ được công bố trong tài khoản SV sau 11h ngày 16/06/2021.