Đăng nhập
THÔNG BÁO THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 2, HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021 [08/06/2021]

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 và học kì 3 (đợt 2), năm học 2020-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 và học kì 3 (đợt 2) năm học 2020-2021 như sau:

            Link hoàn chỉnh thông báo và lịch thi: https://www.mediafire.com/file/regctfuztj4r0d7/TB_thi_HC%25C4%2590_HK2_2020-2021.PDF

Trường đề nghị: 

- Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi trên. Sinh viên lưu ý nhóm lớp mình học để biết đợt thi, ngày thi chính xác. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên (chuyên viên Trần Đình Hiếu (số đt zalo: 0906513138)) để được giải quyết trước ngày 14/06/2021.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ trước đó mới đủ điều kiện dự thi).

- Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.

- Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình học tập và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.

- Trước ngày thi (theo đúng đợt thi) của mình 03 ngày, sinh viên thường xuyên vào tài khoản cá nhân để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết.

             Trường Đại học Ngoại Ngữ kính đề nghị lãnh đạo phòng Đào tạo đại học / Giáo vụ & CT HSSV của các trường / khoa dành thời gian theo dõi lịch thi nói trên để tạo điều kiện cho sinh viên của Quý trường / khoa dự thi.

Ghi chú:

1. Ngoài đợt thi vào tháng 6/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thêm 1 đợt thi phụ vào cuối tháng 8/2021 (đầu năm học 2021-2022). Những sinh viên không dự thi được đợt thi tháng 6/2021 phải liên hệ với chuyên viên Trần Đình Hiếu (số đt zalo: 0906513138) trước ngày 14/6/2021 để xin hoãn thi đợt này và thi vào đợt tháng 8/2021.

2. Các đợt thi này sẽ thi trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Vì vậy, những sinh viên ở các tỉnh khác phải thường xuyên theo dõi tình hình dịch Covid-19 và chủ trương cho về Thừa Thiên Huế của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế và cân nhắc, sắp xếp thời gian có thể dự thi để đăng ký dự thi. Khi dự thi, phải chấp hành nghiêm các quy địch của Hội đồng thi cũng như quy định phòng chống dịch Covid-19 9 (sẽ có thông báo cụ thể trước ngày thi).