Đăng nhập
HƯỚNG DẪN + DANH SÁCH NỘP TIỀN THI LẠI LẦN 2, KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NNKC ĐỢT 6/2021 [08/06/2021]

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN THI LẠI LẦN 2,

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NNKC ĐỢT 6/2021

 

Nhằm đảm bảo các hình thức an toàn trong thời gian phòng dịch Covid19, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thu tiền thi lại lần 2, kỳ thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC, đợt tháng 6/2021. Kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian nộp:từ ngày 10/06/2021 đến 15/06/2021

Sinh viên xem danh sách nộp đính kèm. https://www.mediafire.com/file/kb7h3on86uvjjh5/Danh+sách+nộp+tiền+Thi+lần+2+++Tự+do+ĐHH.xls

 

Cách thức nộp và tài khoản nhận:

-  Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Huế (Vietcombank);

-  Số tài khoản: 0161001657256

- Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

- Nội dung nộp/chuyển tiền: “Họ tên sinh viên _Mã sinh viên_Số điện thoại liên hệ”.

Ví dụ: Nguyễn Văn A_19F7551000_0987654321

Lưu ý:

Sinh viên nộp đúng số tiền thi, tránh trường hợp nộp thiếu hoặc thừa. Nếu có phát sinh phí khi thực hiện Nộp/Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trường thì sinh viên phải chịu khoản phí

Sinh viên đã được duyệt trên mạng nhưng nợ tiền thi lần 2, nợ học phí sẽ không được xếp lịch thi.

Những sinh viên đã hoàn thành tất cả thủ tục (đăng ký trên mạng, nộp tiền dự thi lần 2) nhưng không dự thi được trong đợt này phải liên hệ với chuyên viên Trần Thiện Đạt trong 2 ngày 16  17/06/2021để xin hủy thi và rút lại lệ phí thi. Nếu không xin hủy sinh viên vẫn được xếp lịch thi. Sinh viên không dự thi vẫn bị tính là đã dự một lần thi.

Sinh viên xem danh sách nộp đính kèm.