Đăng nhập
HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN VỀ SỐ HIỆU ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CÁC ĐỢT THI [28/04/2021]

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

Từ đợt thi tháng 11/2020 trở về sau, Phòng Đào tạo sẽ không công bố danh sách tra cứu thông tin đầu ra NNKC, mỗi SV tự tra cứu theo hướng dẫn dưới đây. Nếu có thay đổi nào về hình thức, Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể cho SV thuộc đối tượng này được biết sau.

Số hiệu chứng nhận của các đợt thi trước, SV theo dõi ở các thông báo trước hoặc xem tại Phòng A103 khi đến nhận chứng nhận.

Bước 1: SV đăng nhập tài khoản cá nhân

Bước 2: Chọn menu Kết quả học tập, nhìn ở mục Thông tin Đánh giá Ngoại ngữ không chuyên, SV sẽ thấy được số vào sổ quản lý

Lưu ý: Những SV đã thi đạt cấp độ B1, nhưng chưa có sô vào sổ quản lý, vì những lý do sau:

- Chưa đủ các điều kiện môn học bắt buộc, SV theo dõi và tiếp tục đăng ký học. Khi nào có đợt xét tiếp theo, trường sẽ đưa vào danh sách xét bổ sung và gửi thông tin đủ điều kiện về Trường đang quản lý.

Những trường hợp SV chưa cập nhật thông tin NƠI SINH ở mục họ và tên. SV thuộc nhóm này sẽ được xét bổ sung trong đợt 4 do thiếu thông tin. SV xem các hướng dẫn trước về việc cập nhật thông tin cá nhân khi thực hiện bước đăng nhập tài khoản. 

Ngày mai (29/4/2021), Phòng Đào tạo sẽ ra quyết định công nhận và gửi danh sách những sinh viên đủ các điều kiện về các trường thành viên.