Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 30/9/2013 [29/09/2013]

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của tất cả cán bộ và sinh viên, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Giám đốc Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ quyết định cho tất cả các lớp thuộc Trường quản lý nghỉ học ngày 30/9/2013. Vậy tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho sinh viên năm thứ nhất của các trường / khoa của Đại học Huế học Ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ được rõ. Sau bão nếu không có vấn đề gì xảy ra, sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu. Sinh viên cần thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo trên trang web này.