Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌC NNKC, HK3 ĐỢT 2 (BỔ SUNG) [23/04/2021]

Theo tình hình đăng ký hiện tại, Phòng Đào tạo sẽ mở 2 nhóm học phần tiếng Anh A2 nhóm 18 và tiếng Anh B1 nhóm 16, những nhóm còn lại sẽ hủy kế hoạch đăng ký.

Lịch học cụ thể như sau: (đã đổi lịch)

Nhóm tiếng Anh B1 (lần 2, đợt 2) - nhóm 16, bắt đầu học tại lớp từ ngày thứ 2 (26/04/2021), tiết 10-12, Phòng A305. Những SV đã học lần thứ 2 trong Hk3, đã đăng ký bổ sung ở Hk2 thì theo dõi phòng học, giờ học của nhóm này để theo học.

Nhóm tiếng Anh A2 (lần 2, đợt 2) - Nhóm 18, bắt đầu học từ thứ 6 (07/5/2021), tiết 10-12. GV sẽ trao đổi và thống nhất lịch học với lớp.

Những sinh viên thuộc các nhóm bị hủy, theo dõi 2 nhóm trên và tự đăng ký, Phòng Đào tạo đã gia hạn số lượng của 2 nhóm này.