Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI LỊCH HỌC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 2, BỔ SUNG [17/04/2021]

THÔNG BÁO: 

Lịch học của những nhóm bổ sung A1,A2,B1 tiếng Anh của học kỳ 3 (đợt 2, bổ sung) chưa triển khai, tạm thời lùi lại tuần sau. Bắt đầu từ 24/4.

Hiện tại số lượng đăng ký rất ít. Vì vậy trong tuần tới Phòng Đào tạo sẽ thay đổi lịch học và huỷ một số nhóm. Sv theo dõi và đăng ký.