Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 [16/04/2021]

Theo Thông báo số 270/TB-ĐHNN ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên và học viên thời gian nghỉ lễ như sau:

1) Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ ngày 21/4/2021;

2) Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5: nghỉ từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2021.