Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI NNKC HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 (ĐỢT 2) VÀ THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẦN 2 (ĐỢT 2) - BỔ SUNG [06/04/2021]

THÔNG BÁO:

 

1/ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 (ĐỢT 2), HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên vào mục Kết quả học tập để xem điểm thi chi tiết; Mọi thắc mắc về kết quả điểm thi, liên hệ CV. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phòng A103 để nộp đơn xin xem lại bài thi;

Thời gian nhận đơn: từ 12/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021; 

Mẫu đơn: https://www.mediafire.com/file/vw0uf7hx5a11a99/Đon+xem+lai+bai+thi+HCĐ.docx 

2/ THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG CÁC LỚP HỌC PHẦN NNKC TIẾNG ANH , HỌC KỲ 3, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian mở đăng ký: từ ngày 06/04/2020 đến hết ngày 16/4/2021;

Tiếng Anh A1: Từ nhóm 19 đến nhóm 22;

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 18 đến nhóm 20;

Tiếng Anh B1 (lớp riêng để kịp thi cho đợt thi cuối tháng 5/2021): Từ nhóm 12 đến nhóm 16;

Ngày bắt đầu học (theo từng kế hoạch lớp học phần): 17/04/2021;

Ngày kết thúc theo kế hoạch chung của học kỳ: 23/05/2021;

Lịch thi: theo kế hoạch của Học kỳ 2 và học kỳ 3 đợt 2, năm học 2020-2021;

Một số Ngoại ngữ khác và một số nhóm chưa công bố điểm QTHT nên chưa cập nhật, chậm nhất đến ngày mai (07/4/2021) sẽ hoàn chỉnh điểm thi.