Đăng nhập
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CẤP ĐỘ B1 ĐỢT 3 THÁNG 5/2021 [01/04/2021]

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021 vào tháng 5/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Đối với sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra hoặc đã dự thi (kể cả dự thi 4 kỹ năng theo hình thức mới từ đợt tháng 11/2020 trở về sau) nhưng chưa đạt

1. Sinh viên đăng ký dự thi trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: từ 05/4/2021đến 21/5/2021. Sinh viên đã đăng ký muốn hủy cũng tự thực hiện trong khoảng thời gian này. Trước khi đăng ký sinh viên phải kiểm tra điều kiện dự thi (điểm Quá trình học tập đạt tối thiểu 50 điểm, không nợ học phí bất kỳ học kỳ nào). Nếu chưa đủ điều kiện, sinh viên không đăng ký dự thi.

2. Phòng Đào tạo duyệt đăng ký: Ngày 21/5/2021.

3. Sau khi đăng ký trực tuyến trên mạng, Sinh viên thuộc các đối tượng sau lưu ý:

3.1. Sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra theo kiểu cũ: được miễn kinh phí dự thi lần đầu tiên, không cần nộp phiếu đăng ký dự thi.

3.2. Sinh viên đã dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra theo kiểu cũ hoặc đã tham gia dự thi theo hình thức mới từ đợt tháng 11/2021 trở về sau nhưng chưa đạt: đăng ký thi lại nộp kinh phí dự thi 230.000đ/lần thi (đã thông báo trong tài khoản sinh viên). Sinh viên đối tượng này tải mẫu phiếu tại địa chỉ https://www.mediafire.com/file/v5tw3szzl9can6b/MAUDON.rar , điền đầy đủ thông tin và nộp phòng A103 trong khoảng thời gian từ 18/05/2021 đến 25/5/2021.

3.3. Sinh viên liên thông, bằng 2 của Đại học Huế (được miễn học NNKC theo cấp độ do trường ĐH Ngoại ngữ quản lý): tải mẫu phiếu ở địa chỉ nói trên, điền đầy đủ thông tin, kèm theo bản photo thẻ sinh viên, CMND hoặc xác nhận của đơn vị đang học tập và nộp phòng A103 trong khoảng thời gian từ 23/4/2021 đến 21/5/2021  nộp kinh phí dự thi 450.000đ/lần thi (không tính lần thi thứ mấy).

3.4. Sinh viên dự thi đầu vào và được miễn học cả 3 cấp độ: tải mẫu phiếu ở địa chỉ nói trên, điền đầy đủ thông tin và nộp phòng A103 trong khoảng thời gian từ 18/5/2021 đến 25/5/2021  nộp kinh phí dự thi 450.000đ/lần thi (không tính lần thi thứ mấy).

3.5. Sinh viên nộp lệ phí từ 18/5/2021 đến 25/5/2021 tại phòng KH,TC&CSVC, cửa số 1, nhà Hiệu bộ, tầng 1, sau đó nộp Phiếu đăng ký (có đóng dấu xác nhận của bộ phận thu ngân) tại phòng A103. Sinh viên đã được duyệt trên mạng nhưng nợ lệ phí thi, nợ học phí hoặc không nộp Phiếu đăng ký sẽ không được xếp lịch thi.

4. Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên:  ngày 24/5/2021. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với chuyên viên Trần Thiện Đạt (0905.559.050) trong hai ngày 24  25/5/2021 để xử lý. Trường không tổ chức thi những ngoại ngữ có ít hơn 15 sinh viên đăng ký (trừ trường hợp đặc biệt sinh viên có đơn và được Ban Giám hiệu phê duyệt) và sẽ thông báo trên trang Quản lý NNKC ngày 24/5/2021.

5. Lịch thi dự kiến: các ngày 29 và 30/5/2021 (thi cả ngày) và các ngày 31/5, 01 và 02/6/2021 (thi buổi tối). Những sinh viên đã hoàn thành tất cả thủ tục (đăng ký trên mạng, nộp Phiếu đăng ký, Lệ phí) nhưng không dự thi được trong đợt này phải liên hệ với chuyên viên Trần Thiện Đạt trong 2 ngày 24  25/5/2021 để xin hủy thi. Nếu không xin hủy sinh viên vẫn được xếp lịch thi. Sinh viên không dự thi vẫn bị tính là đã dự một lần thi. Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên và giấy tùy thân có ảnh (CMND hoặc bằng lái xe) để kiểm tra; đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và chấp hành các quy định khác của Bộ Y Tế về phòng chống covid.

6. Trước các mốc thời gian nói trên, sinh viên vào mục Thông báo trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để cập nhật các thông báo, hướng dẫn.

7. Ngày 26/5/2021 sinh viên vào lại tài khoản của mình để cập nhật lịch thi một lần nữa vì các xuất thi có thể thay đổi theo yêu cầu hoạt động của các trường. Sinh viên không nên căn cứ lịch thi trên ảnh chụp màn hình trước đó.

8. Sinh viên dự thi cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trên máy tính trong một xuất thi.

II. Đối với sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau chưa được xếp lịch thi hoặc xin hoãn thi

1. Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch thi cho sinh viên của các nhóm chưa được xếp lịch thi. Sinh viên dự thi không cần đăng ký trên trang quản lý NNKC cũng như không cần làm các thủ tục khác. Sinh viên đủ điều kiện dự thi là những sinh viên đã hoàn thành cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau, đạt điểm Quá trình học tập từ 50 điểm trở lên, đã thi kỹ năng Nói trên lớp và có điểm trong phần mềm Quản lý NNKC, không nợ học phí, thuộc các nhóm chưa được xếp lịch thi.

2. Những sinh viên thuộc nhóm II.1 chưa dự thi đợt này cần làm đơn hoãn thi theo mẫu ở địa chỉ nói trên gửi cho chuyên viên Trần Đình Hiếu (0906.513.138), phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ trước ngày 14/5/2021Sinh viên nào không nộp đơn sẽ được xếp lịch thi đợt này và tính là đã dự thi, không được lên lịch dự thi lần sau mà phải học lại.

3. Những sinh viên học cấp độ B1 từ tháng 7/2021 trở về sau nhưng chưa thi hết cấp độ B1 vì các lý do: nợ học phí, xin hoãn thi, vắng thi có lý do chính đáng muốn dự thi đợt này phải nộp học phí, bổ sung minh chứng cho lý do vắng thi và làm đơn theo mẫu ở địa chỉ nói trên nộp cho chuyên viên Trần Đình Hiếu (0906.513.138) trước ngày 14/5/2021 để được xếp lịch thi.

4. Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên:  ngày 22/5/2021. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với chuyên viên Trần Đình Hiếu trong hai ngày 24  25/5/2021 để xử lý.

5. Lịch thi dự kiến: các ngày 29 và 30/5/2021 (thi cả ngày) và các ngày 31/5, 01 và 02/6/2021 (thi buổi tối). Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên và giấy tùy thân có ảnh (CMND hoặc bằng lái xe) để kiểm tra; đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và chấp hành các quy định khác của Bộ Y Tế về phòng chống covid.

6. Trước các mốc thời gian nói trên, sinh viên vào mục Thông báo trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để cập nhật các thông báo, hướng dẫn.

7. Ngày 26/5/2021 sinh viên vào lại tài khoản của mình để cập nhật lịch thi một lần nữa vì các xuất thi có thể thay đổi theo yêu cầu hoạt động của các trường. Sinh viên không nên căn cứ lịch thi trên ảnh chụp màn hình trước đó.

8. Sinh viên dự thi cả 3 kỹ năng Nghe –Đọc – Viết trên máy tính trong một xuất thi. Kỹ năng Nói sinh viên đã thi khi học xong cấp độ B1.

            9. Theo quy định mới, những sinh viên học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau được một lần dự thi hết cấp độ B1. Nếu không thi đạt, sinh viên phải học lại. Vì vậy, sinh viên phải ôn tập thật kỹ trước khi dự thi.