Đăng nhập
THÔNG BÁO HỦY THI ĐẦU RA TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG PHÁP, NNKC, ĐỢT 2 NĂM 2021 [26/03/2021]

THÔNG BÁO:

Căn cứ tình hình số lượng đăng ký trực tuyến dự thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên của 2 ngoại ngữ Tiếng Nhật, tiếng Pháp, cụ thể:

* Tiếng Pháp: 04 Sv đăng ký;

* Tiếng Nhật: 13 Sv đăng ký;

Vì vậy, đợt thi này, Trường sẽ không tổ chức thi 2 ngoại ngữ này và Phòng Đào tạo sẽ hủy đăng ký dự thi đối với những SV đã đăng ký 2 ngoại ngữ. Sinh viên theo dõi kế hoạch thi của đợt thi tiếp theo.

Mặc dù đã có thông báo thắc mắc, xử lý, tuy nhiên đến hết ngày hôm nay (26/3/2021), sinh viên đã đăng ký thi lần 2 của 2 ngoại ngữ này vẫn chưa liên hệ để được xử lý và hoàn lại tiền. Nay, Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên đã  đăng ký 2 ngoại ngữ trên đến trực tiếp phòng Đào tạo để xử lý.

Thời gian xử lý: Trước 16h00 ngày 30/3/2021 (Thứ 3);