Đăng nhập
THÔNG BÁO LICH THI CHÍNH THỨC, ĐÁNH GIÁ ĐÀU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, ĐỢT 2, NĂM 2021 [25/03/2021]

THÔNG BÁO:

1/ LỊCH THI ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, ĐỢT 2, NĂM 2021

- Ngày thi: * Tiếng Anh (thi 4 kỹ năng): Ngày 27/3/2021 (3 suất thi); Ngày 28/3/2021 (2 suất thi);

                 * Tiếng Trung (thi 4 kỹ năng): 9h00 ngày 28/3/2021;

                 * Tiếng Hàn (thi 4 kỹ năng): 9h00 ngày 28/3/2021;

Sinh viên xem lịch thi ở mục Thi ĐGNL (nơi mục đăng ký dự thi), KHÔNG CHỤP ẢNH MÀN HÌNH VÀ KHÔNG XEM ẢNH CHỤP MẤY HÔM TRƯỚC, VÌ TRƯỜNG ĐÃ CÓ ĐIỀU CHỈNH ĐỂ PHÙ HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG.

2/ ĐỐI VỚI SINH VIÊN THI 3 KỸ NĂNG,

- SV xem kỹ hướng dẫn ở thông báo sau: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1989

- SV thuộc các nhóm ở học kỳ 3 (đợt 2, năm 2020-2021) sẽ có lịch thi trong chiều hôm nay (trước 15h00).

- SV THI 3 KỸ NĂNG KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ THI Ở MỤC THI ĐGNL, TRƯỜNG SẼ TỰ ĐỘNG SẮP XẾP LỊCH THI. SV XEM Ở MỤC KẾ HOẠCH HỌC TẬP.

3/ Sinh viên không có lịch thi, liên hệ trực tiếp các chuyên viên sau để được giải đáp:

- thi 3 Kỹ năng: CV. Trần Đình Hiếu;

- thi 4 kỹ năng: CV. Trần Thiện Đạt;