Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC B1 TIẾNG ANH ĐỢT 2 (THÁNG 03) NĂM 2021 THI NGÀY 28/03/2021 (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG SV THI HÌNH THỨC MỚI 3 KỸ NĂNG) [23/03/2021]

Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi HCĐ NNKC B1 TIẾNG ANH ĐỢT 2 (THÁNG 03) năm 2021 thi ngày 28/03/2021Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ tác nghiệp, chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem lịch thi. 

Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

- Từ 09h - 11h  ngày thứ 4 (24/03/2021) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.

Lưu ý:  Sinh viên học B1 ngoại ngữ khác không phải tiếng Anh của đợt trước đã làm đơn hoãn thi hoặc chưa thi được thì sẽ thi theo kế hoạch dự kiến của học kỳ 2 năm học 2020/2021.