Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC B1 TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC HK1 & HK3 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020/2021 ĐỢT THI NGÀY 23-27/01/2021 (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG SV THUỘC NHÓM 2- THI HÌNH THỨC MỚI) [18/01/2021]

Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi HCĐ B1 TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ KHÁC HK1 & HK3 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020/2021 đợt thi ngày 23-27/01/2021 Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ tác nghiệp, chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem lịch thi. 

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

- Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

- Từ 09h - 11h & 15h-17h ngày thứ 3 (19/01/2021) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.