Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG THU HỌC PHÍ NNKC TRONG BUỔI SÁNG NGÀY 09/12/2020 [08/12/2020]

Do điện lưới khu vực Nhà trường sẽ bị cắt trong khoảng thời gian từ 07h00' đến 14h30' ngày 09/12/2020 để nâng cấp, sửa chữa, bảo trì nên trường ĐHNN sẽ không thu học phí NNKC trong buổi sáng ngày mai (Thứ 4 - 09/12/2020).

Đề nghị sinh viên theo dõi để thực hiện.