Đăng nhập
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 1, HỌC KỲ 3 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021 VÀ CÁC HỌC KỲ TRƯỚC CÒN NỢ [03/12/2020]

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 1, học kỳ 3 đợt 1 năm học 2020-2021 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau:

1. Đối tượng nộp học phí và đối tượng không nộp học phí cho trường Đại học Ngoại ngữ:

1.1. Sinh viên phải nộp học phí cho Trường ĐHNN bao gồm:

1.1.1. Học kỳ 1 năm học 2020-2021: Sinh viên tất cả các ngành của Trường Đại học Kinh tế (trừ ngành Kinh tế chính trị),Trường Đại học Khoa học (trừ ngành Triết), Trường Đại học Nông lâm, trường Đại học Luật, Trường Đại học Y dược, Khoa Giáo dục thể chất và Khoa Du lịch, sinh viên các ngành không phải ngành sư phạm của Trường ĐHNN, sinh viên các ngành Tâm lý Giáo dục khóa tuyển sinh (TS) từ 2018 về sau, An ninh Quốc phòng khóa TS 2018, Hệ thống thông tin của Trường Đại học Sư phạm (sinh viên vào tài khoản của mình trên trang Quản lý NNKC, chọn đúng học kỳ tác nghiệp muốn xem học phí, vào menu Kế hoạch học tập sẽ thấy số học phí cần nộp).

1.1.2. Tất cả sinh viên học học kỳ 3 đợt 1 (học lại).

1.2. Những sinh viên thuộc đối tượng nói trên nếu thuộc diện chính sách và đã được trường / khoa quản lý sinh viên gửi danh sách miễn giảm qua trường Đại học Ngoại ngữ sẽ được miễn giảm học phí theo quy định.

1.3. Những sinh viên không phải nộp học phí cho Trường ĐHNN bao gồm:

1.3.1. Sinh viên học các ngành sư phạm: sinh viên của Trường Đại học Sư phạm trừ sinh viên các khóa ngành đã nêu ở mục 1.1, sinh viên ngành sư phạm của Trường Đại học Ngoại ngữ.

1.3.2. Sinh viên học theo niên chế: toàn bộ sinh viên của Trường Đại học Nghệ thuật.

1.3.3. Sinh viên các các ngành khối Mác – Lênin: Sinh viên ngành Triết và ngành Kinh tế chính trị;

1.3.4. Sinh viên Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị nộp tiền cho bộ phận Tài vụ của Phân hiệu để chuyển vào Huế cho trường ĐHNN.

1.3.5. Để được miễn giảm học phí, sinh viên phải vào tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, vào mục Đăng ký ngoại ngữ, kích vào dòng chữ Đăng ký ngoại ngữ chính và tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

1.3.6. Những sinh viên thuộc đối tượng quy định trong mục 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 chỉ được miễn học phí 1 ngoại ngữ chính và học lần 1 còn nếu học từ 2 ngoại ngữ trở lên hoặc học lại thì phải nộp học phí cho lần học lại và những ngoại ngữ còn lại cho Trường ĐHNN.

1.4. Sinh viên phải nộp học phí cho cả những lớp còn nợ ở các học kỳ trước. Để kiểm tra học phí còn nợ của các học kỳ, sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, kích vào dòng chữ Học kỳ tác nghiệp hoặc Học kỳ:.. năm học:.. ở góc cao bên trái màn hình để chọn học kỳ tác nghiệp lần lượt của từng học kỳ đã học, vào mục Kế hoạch học tập xem học phí còn nợ, kê khai ra giấy thông tin của tất cả các khoản học phí còn nợ bao gồm: nợ học phí của năm học …, học kỳ…., nhóm lớp……., số tiền……..

1.5. Nộp đầy đủ học phí là một trong các điều kiện để sinh viên dự thi hết cấp độ và chuyển lên học cấp độ cao hơn. Nếu sinh viên còn nợ bất kỳ học kỳ nào, phần mềm sẽ tự động chặn lại, không xếp lịch thi cho sinh viên và không cho sinh viên chuyển cấp độ, không cho đăng ký thi đánh giá năng lực NNKC. Vì vậy, đề nghị sinh viên chấp hành việc nộp học phí theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch thu học phí:

2.1. Thu trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ: Từ ngày 07  đến ngày 12/12/2020 và từ ngày 11/01 đến 16/01/2021 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; địa điểm thu: phòng A109, tầng 1 nhà A, Trường Đại học Ngoại ngữ. Để tiết kiệm thời gian, khi đi nộp học phí sinh viên đem theo bản ghi thông tin các khoản học phí còn nợ (xem mục 1.4).

Lưu ý: - Ngoài hai đợt này, Trường ĐHNN không tổ chức thu học phí NNKC tại Trường mà chỉ thu qua dịch vụ thu hộ của Viettel;

             - Dù nộp tiền bằng hình thức nào sinh viên cũng phải nộp đủ học phí mới đủ điều kiện thi hết cấp độ, thực hiện chuyển cấp độ, đăng ký lớp học phần và được xác nhận đạt năng lực NNKC. Vì thế, sinh viên phải nộp học phí đầy đủ trước các đợt lên lịch thi hết cấp độ, chuyển cấp độ và đăng ký lớp học phần.

2.2. Thu qua dịch vụ thu hộ của Viettel: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 16/01/2021. Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay (kích vào banner MIỄN PHÍ GIAO DỊCH NỘP TIỀN HỌC trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên (http://flts.hueuni.edu.vn/) để xem hướng dẫn) hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc. Viettel có hơn 1200 điểm trên toàn quốc, hơn 400 điểm trên địa bàn Thừa Thiên Huế và hơn 140 điểm trên thành phố Huế (những điểm giao dịch này có biểu tượng của Viettel trên bảng hiệu).

3. Sinh viên phải giữ biên lai nộp học phí hoặc tin nhắn đã nộp học phí của Viettel để xuất trình trong trường hợp cần thiết. Sinh viên phải nhớ số biên lai để đối chiếu với phòng Kế hoạch, Tài chính & CSVC trong trường hợp có nhầm lẫn học phí.

Đây là quyền lợi thiết thực của sinh viên, đề nghị sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.