Đăng nhập
THÔNG BÁO TRẢ LẠI HỌC PHÍ NNKC CHO SINH VIÊN ĐÃ NỘP KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG [02/12/2020]

THÔNG BÁO

 

Hiện nay, nhiều sinh viên nộp học phí Ngoại ngữ không chuyên không đúng đối tượng: thuộc diện miễn giảm học phí nhưng vẫn nộp tiền, học theo niên chế đã nộp học phí tại trường quản lý sinh viên nhưng vẫn nộp lần nữa tại Trường Đại học Ngoại ngữ (sinh viên ĐH Nghệ thuật học theo niên chế). Do đó, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Đại học Huế về hình thức, thời gian và địa điểm chitrả học phí NNKC như sau:

1. Hình thức: Những sinh viên đã nộp học phí NNKC từ ngày 19/05/2019, sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để kiểm tra nếu thấy học phí ghi âm (-) thì sinh viên mang theo biên lai đã nộp học phí (nếu nộp tiền mặt tại trường) hoặc tin nhắn (nếu nộp qua Viettelpay) để được hoàn trả lại tiền.

2.Thời gian: Từ ngày 11/12/2020 đến hết ngày 18/12/2020 trong giờ hành chính (trừ Thứ 7, Chủ nhật).

3. Địa điểm: Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất. (TẦNG 1, CỬA SỐ 1, NHÀ HIỆU BỘ 3 TẦNG)

Ngoài thời hạn nêu trên, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế sẽ không giải quyết./.

KHI ĐẾN XỬ LÝ NHẬN LẠI HỌC PHÍ, ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN MANG KHẨU TRANG, RỬA TAY SÁT KHUẨN CÓ ĐẶT TRƯỚC CỬA PHÒNG.