Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 3 - ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019/2020 [22/10/2020]

 Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ NNKC tiếng Anh A1, A2 học lại học kỳ 3 - đợt 3 (Lần 2 - Học trực tuyến & Trực tiếp tại lớpnăm học 2019-2020, lịch thi dự kiến như sau: 

Ngày thi

Hình thức thi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

 

17H

28.10.2020

THI

TRÊN MÁY TÍNH

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa


A1 Anh (Lần 2 - Học trực tuyến & Trực tiếp tại lớp)

( nhóm 26 -> 28

 

109

A2 Anh (Lần 2 - Học trực tuyến & Trực tiếp tại lớp)

 ( nhóm 27 -> 30

95

 Lưu ý:

- Sinh viên còn nợ học phí có thể nộp qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

- Trước ngày thi 02 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi).

- Những sinh viên chưa dự thi đợt thi tiếng Anh A1,A2 của học kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2019/2020 do nợ học phí hoặc có lý do chính đáng thì lên xử lý trong ngày thứ 2 (26/10/2020) để bổ sung thi vào đợt thi này.