Đăng nhập
THÔNG BÀO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐẦU RA TỪ NĂM HỌC 2020-2021 TRỞ VỀ SAU [21/10/2020]

Sau khi có quy định mới về dạy và học NNKC của ĐHH ban hành theo Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành Quy định mới về Kiểm tra, đánh giá NNKC ban hành theo Quyết định số 2422/QĐ-ĐHNN ngày 14/10/2020. Tất cả sinh viên chưa hoàn thành chương trình NNKC {sinh viên sẽ, đang học, đã học nhưng chưa đạt bậc 3/6 (B1)} xem hai quy định này trong file đính kèm (văn bản số 1 và số 2) của Thông báo có đường link https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-tap-huan-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sv-nam-1 để nắm rõ và thực hiện. 

Để sinh viên không hoang mang lo lắng. Trường xin thông báo như sau: Hiện nay Trường đang xúc tiến chỉnh sửa phần mềm quản lý NNKC phù hợp với các quy định mới và sẽ tổ chức các đợt thi đánh giá năng lực NNKC đầu ra bậc 3/6 (B1) cho số sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 6/2020 trở về trước nhưng chưa tham dự kỳ thi đánh giá năng lực NNKC theo kiểu cũ hoặc đã tham dự nhưng chưa đạt (tạm gọi là nhóm 1). Các đợt thi này sẽ được tổ chức đồng thời cho số đã học cấp độ B1 từ tháng 8/2020 trở về sau (nhóm 2). Tuy nhiên, các bài thi sẽ được tổ chức tách riêng cho 2 nhóm này, nhóm 1 sẽ thi cả 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết trên 1 bài thi, nhóm 2 chỉ thi 3 kỹ năng Nghe Đọc Viết trên 1 bài thi vì kỹ năng Nói đã thi trên lớp. Định dạng các bài thi về cơ bản vẫn như cũ, điểm các kỹ năng cũng như cũ nhưng không có điểm liệt của mỗi kỹ năng. Điều này sẽ tăng thêm cơ hội đạt cho sinh viên. Nếu công việc chuẩn bị kịp, dự kiến sẽ có 1 đợt thi vào cuối tháng 11/2020. Sinh viên theo dõi thông báo cụ thể về đợt thi này vào đầu tháng 11/2020 để đăng ký dự thi và làm cả thủ tục có liên quan.

Ngoài ra, điều kiện để dự thi và được xác nhận đạt năng lực NNKC đầu ra cũng có khác. Sinh viên không bắt buộc phải thi đạt A1, A2 và chỉ cần học qua cả 3 cấp độ, đạt Điểm Quá trình của cả 3 cấp độ từ 50 điểm trở lên và không nợ học phí sẽ được thi hết cấp độ B1 nhưng phải thi đạt cả 3 cấp độ mới được xác nhận đạt năng lực đầu ra NNKC.

Một số nội dung liên quan đến việc xác nhận đạt năng lực NNKC để xét tốt nghiệp; các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận để thay thế xác nhận năng lực NNKC cũng có thay đổi, điều chỉnh. Sinh viên xem cụ thể thêm trong 2 văn bản nói trên.