Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 19/10/2020 [18/10/2020]

Vùng trung tâm TP Huế nước đã rút nhưng ở vùng ven và các huyện khác trong tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập lụt. Ngoài ra, một số sinh viên của Trường về nhà sau đợt lũ lụt đầu tiên vẫn còn mắc kẹt ở các tỉnh khác.
Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể ổn định cuộc sống và tham gia học đầy đủ, Trường quyết định cho tất cả các lớp đại học chính quy từ năm 1 đến năm 4, sau đại học, giáo dục thường xuyên, ngoại ngữ không chuyên nghỉ học thêm ngày 19/10/2020.

Nếu tình hình thời tiết không có diễn biến phức tạp, tất cả các lớp kể trên sẽ bắt đầu học tập trung tại Trường từ ngày 20/10/2020. Phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả sinh viên, học viên và giảng viên có liên quan để thực hiện.