Đăng nhập
TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 16/10/2020 VÀ TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG MƯA LỤT [16/10/2020]

Thực hiện chỉ đạo của Ban Phòng chống bão lụt các cấp; Để đảm bảo an toàn cho tất cả sinh viên, học viên các hệ đang đào tạo, giảng viên và CBVC trước tình hình nước lũ vẫn tiếp tục dâng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo:

 

Cho tất cả các các lớp học tại Trường nghỉ từ tiết 2, ngày 16/10/2020 đến khi có thông báo mới. Đề nghị tất cả sinh viên, học viên không đi ra ngoài nếu không cần thiết.