Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ DO MƯA LŨ [13/10/2020]

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo kế hoạch đi học trở lại sau thời gian nghỉ do mưa lũ như sau:

1. Mặc dù mưa lũ đã giảm bớt nhưng vẫn còn một số sinh viên, học viên ở các vùng sâu chưa đi lại được. Để có thời gian cho sinh viên, học viên ổn định cuộc sống, Trường quyết định tất cả các lớp Đại học Chính quy, Ngoại ngữ Không chuyên, Giáo dục Thường xuyên (Anh văn Bằng 2) tại trường sẽ đi học trở lại từ ngày 16/10/2020.

2. Sinh viên năm thứ nhất nhập học trực tiếp từ ngày 14/10/2020 theo kế hoạch đã điều chỉnh lại (xem chi tiết theo đường link https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-nhap-hoc-moi-sau-mua-lu-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-ket-qua-thi-tn-thpt-2020_20201013112437).