Đăng nhập
TIẾP TỤC NGHỈ HỌC NGÀY 12&13/10/2020 VÀ TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG MƯA LỤT [11/10/2020]

Thực hiện chỉ đạo của Ban Phòng chống bão lụt các cấp; Để đảm bảo an toàn cho tất cả sinh viên, học viên, giảng viên và CBVC trước tình hình nước lũ vẫn tiếp tục dâng và các hồ chứa đang điều tiết xả lũ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo:

1) Cho tất cả các các lớp học tại Trường tiếp tục nghỉ học ngày 12&13/10/2020. Đề nghị tất cả sinh viên, học viên không đi ra ngoài nếu không cần thiết. 

2) Tạm hoãn nhập học trực tiếp tại Trường cũng như các kế hoạch khác có liên quan (tập huấn tín chỉ, các khoa gặp mặt, v.v) đối với sinh viên năm thứ nhất chuẩn bị nhập học. Kế hoạch nhập học trực tiếp sẽ được Trường thông báo sau khi tính hình lũ lụt tạm ổn. Sinh viên năm thứ nhất và phụ huynh chưa về Huế để nhập học trong những ngày này. Những sinh viên và phụ huynh đã về Huế cần tìm chỗ ở an toàn và không đi ra ngoài nếu không cần thiết. Những sinh viên có điều kiện có thể vào mạng thực hiện việc đăng ký nhập học trực tuyến.

3) Dự báo nước lũ sẽ cao hơn trong thời gian sắp tới. Sinh viên tất cả các khóa ở trọ những vùng thấp có nguy cơ cao gây nguy hiểm, sinh viên năm 1 về nhập học và phụ huynh chưa có chỗ ở an toàn có thể liên hệ Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Đại học Huế (ĐT: 0234.3824198, Email: ttpvsv@hueuni.edu.vn) và khu ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế để được bố trí chỗ ở (ĐT: 0234.3816109). Nếu cần hỗ trợ, giúp đõ xin liên hệ Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế qua số ĐT: 039.7654.968 gặp thầy Nguyễn Văn Tư.