Đăng nhập
THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC NGÀY 10/10/2020 [10/10/2020]
THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC NGÀY 10/10/2020

Tình hình lũ lụt tiếp tục diễn biến phức tạp và các hồ chứa trên địa bàn đang xã lũ. Để đảm bảo an toàn, Trường quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học ngày hôm nay (10/10/2020). Tùy tình hình, Trường sẽ có các thông báo cụ thể sau. Lưu ý: Đề nghị sinh viên hạn chế không ra ngoài khi không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân.