Đăng nhập
NGHỈ HỌC CHIỀU VÀ TỐI THỨ 4 NGÀY 07/10/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG MƯA LỤT [07/10/2020]

Do tình hình mưa lụt diễn biến phức tạp, Trường cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Ngoại ngữ Không chuyên  đang học ở Trường chiều thứ 4 ngày 07/102020 và các lớp Anh Bằng 2 và Ngoại ngữ không chuyên học tại học tối thứ 4 ngày 07/10/2020 nghỉ học. Vậy phòng Đào tạo xin thông báo cho tất các các giảng viên và sinh viên có liên quan được rõ.