Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI B1 - ĐỢT 1 ( CHUYỂN NGÀY THI TỪ 21/6/2015 SANG NGÀY 28/6/2015 ) [19/06/2015]

HIỆN NAY, PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ DUYỆT VÀ HOÀN TẤT CÁC HỒ SƠ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ B1 - ĐỢT 1 - NGÀY THI 28/6/2015

THEO THÔNG BÁO TRƯỚC ĐÂY, DỰ KIẾN TỔ CHỨC KỲ THI VÀO NGÀY 21/6/2015, NHƯNG DO MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN NÊN TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ PHẢI DỜI LỊCH THI SANG NGÀY 28/6/2015 VÀ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA ĐẠI HỌC HUẾ. VÌ VẬY PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN ĐƯỢC BIẾT KẾ HOẠCH ĐỔI NGÀY THI NÀY. HIỆN NAY, TRONG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP ẢNH THẺ ĐÃ CÓ NGÀY THI, PHÒNG THI, GIỜ THI CỤ THỂ, VÌ VẬY YÊU CẦU SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN TRÊN, NẾU CÓ SAI SÓT GÌ THÌ BÁO GẤP PHÒNG ĐÀO TẠO CHẬM NHẤT 23/6/2015 ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ, TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SAU NÀY. ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG, YÊU CẦU SINH VIÊN QUAN TÂM THỰC HIỆN.

PHÒNG ĐÀO TẠO