Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 1 & HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) [29/09/2020]

THÔNG BÁO:

1/ SINH VIÊN HỌC NGOẠI NGỮ B1 TIẾNG TRUNG, KHẨN TRƯƠNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN, ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 30/09/2020; SAU THỜI GIAN TRÊN SẼ KHÔNG GIA HẠN NỮA, SV KHÔNG ĐĂNG KÝ HỌC SẼ CHỜ HỌC KỲ 1 CỦA NĂM SAU MỚI CÓ LẠI KẾ HOẠCH. SV HỌC TIẾNG TRUNG B1 LƯU Ý.

2/ NHỮNG SINH VIÊN BỊ TRÙNG LỊCH HỌC, KHÔNG THỂ HỌC ĐƯỢC, PHẢI TỰ BẤM HỦY RA KHỎI LỚP HỌC PHẦN, HẠN CUỐI ĐỂ SV TỰ HỦY NHÓM: NGÀY 30/9/2020, SAU THỜI GIAN TRÊN, PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ DUYỆT CÔNG BỐ CÁC NHÓM CHÍNH THỨC THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH, SV KHÔNG THỂ TỰ RÚT RA KHỎI NHÓM VÀ HỆ THỐNG SẼ TÍNH HỌC PHÍ. ĐÂY LÀ QUYỀN LỢI CỦA SV, ĐỀ NGHỊ SV LƯU Ý.

3/ NHỮNG SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ HỌC ĐƯỢC ĐỢT NÀY, THEO DÕI THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CỦA ĐỢT 2 (SINH VIÊN KHÓA 2020), DỰ KIẾN TUẦN CUỐI THÁNG 10.

4/ Từ 11h00 đến 11h30 trưa nay (29/9/2020) sẽ gia hạn cho các nhóm học phần ở HK1 và HK3 lên 2 SV. Đây là đợt gia hạn thứ 3 (cuối cùng), SV lưu ý và đăng ký. PHÒNG SẼ KHÔNG XỬ LÝ ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, SV THEO THÔNG BÁO Ở MỤC 3.

PHÒNG ĐÀO TẠO