Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 3, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI, HỌC TỪ LẦN 2 TRỞ ĐI) [22/09/2020]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2020-2021

Học lần 2 - Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2020-2021 (Lần 2-Đợt 1) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 05/10/2020 đến 19/12/2019 (11 tuần). Sử dụng cả 2 hình thức học Trực tiếp tại lớp và trực tuyến trên Web: lms.hucfl.edu.vn

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tuần cuối tháng 12 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 22/9/2020;

-         Thời gian hết hạn đăng ký : ngày 28/9/2020;

-         Bắt đầu học từ 05/10/2020.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2020-2021 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau;

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày 29/9/2020. Những nhóm lớp trên 15 người sẽ bắt đầu học từ 05/10/2020, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2020 (dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 10/2020)

2.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

3.      Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí.

Kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

I.                   Tiếng Anh:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 1): Từ Nhóm 1 - > Nhóm 5;

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 1): Từ Nhóm 1 - > Nhóm 5;

Tiếng Anh B1 (Lần 2 – Đợt 1): Từ Nhóm 1 -> Nhóm 2;

II.               Các ngoại ngữ khác:

Đối tượng: sinh viên học lại, sinh viên học lần 1 chuyển từ ngoại ngữ này sang ngoại ngữ khác, học kịp tiến độ chương trình, sinh viên các khóa trước 2019 có nhu cầu học các ngoại ngữ trên.

Hướng dẫn đăng ký:

- Sinh viên thực hiện công tác đăng ký ngoại ngữ cần học (thực hiện như đăng ký ngoại ngữ đầu vào và chờ duyệt)(đối với SV chưa chọn học ngoại ngữ khác);

- Hoàn tất học phí còn nợ của học kỳ trước của ngoại ngữ đã đăng ký học (nếu có).

- Chọn học kỳ 3, năm học 2020 - 2021 và chọn lớp học phần.

 

Tiếng Hàn A2 (Lần 2 - Đợt 1): 1 nhóm;

- Tiếng Trung A2 (Lần 2 - Đợt 1): 1 nhóm;