Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 1) [19/09/2020]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2020-2021

Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, đợt 1, năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Ngay học kỳ cũ đang tác nghiệp, SV chọn menu Đăng ký ngoại ngữ để chọn dòng chữ chuyển tiếp cấp độ. Sau đó SV mới thấy được kế hoạch chi tiết của cấp độ đó.

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 1 – Năm học 2020-2021 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm (đọc kỹ kế hoạch dưới đây trước khi đăng ký học phần)

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 07/10/2019, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian mở đăng ký trên tài khoản cá nhận: ngày 21/9/2020;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 28/09/2020;

-        Thời hạn xử lý đăng ký và hủy nhóm học phần: Từ 29/09/2020 đến hết ngày 02/10/2020;

-         Duyệt đăng ký chính thức và tạo thêm tài khoản học trực tuyến (LMS): ngày 04/10/2020;

(trường sẽ có thông báo hướng dẫn chi tiết về hình thức học này)

-         Bắt đầu học trực tiếp trên lớp từ: 05/10/2020;

-            Kể từ học kỳ này, trường sẽ triển khai các học phần NNKC học đồng thời trực tiếp tại lớp và học trực tuyến theo hướng dẫn của Giảng viên trên hệ thống tự học LMS của trường, chi tiết cụ thể, Giảng viên sẽ thông báo và hướng dẫn trong tuần học đầu tiên của học kỳ, vì vậy đề nghị Sinh viên tham gia học đầy đủ buổi học đầu tiên để nắm kỹ các thông báo của nhà trường và của Giảng viên.

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể:

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

Từ nhóm 1 -> nhóm7:

-       Đối tượng đăng ký: Sinh viên các trường, các khóa tuyển sinh từ năm 2019 trở về trước, học bắt đầu từ cấp độ A1.

-       Lưu ý: SV năm 2 các trường có lịch học quân sự (ĐHSP, ĐHKT,KGDTC), phải chú ý lịch học cá nhân trước khi đăng ký và chọn nhóm có lịch học vào ngày thứ 7. Những nhóm này có thể có lịch học bổ sung trên LMS. Nếu SV bị trùng kế hoạch học quân sự và không sắp xếp đăng ký được, có thể chờ kế hoạch của học kỳ sau.

Tiếng Anh A2:

Từ Nhóm 1 - > Nhóm 18:

-       Đối tượng đăng ký: Sinh viên các trường, các khóa tuyển sinh từ năm 2019 trở về trước, học tiếp tụclên cấp độ A2.

Sinh viên năm 2 của ĐH Luật sẽ theo dõi đăng ký lớp sau khi đi học quân sự về, và theo dõi lịch đăng ký đợt 2. Dự kiến tháng 11.

-       Lưu ý: SV năm 2 các trường có lịch học quân sự (ĐHSP, ĐHKT,KGDTC), phải chú ý lịch học cá nhân trước khi đăng ký và chọn nhóm có lịch học vào ngày thứ 7. Những nhóm này có thể có lịch học bổ sung trên LMS. Nếu SV bị trùng kế hoạch học quân sự và không sắp xếp đăng ký được, có thể chờ kế hoạch của học kỳ sau.

Tiếng Anh B1:

Từ nhóm 1 -> nhóm 35:

-       Đối tượng đăng ký: Sinh viên các trường, các khóa tuyển sinh từ năm 2019 trở về trước, học tiếp tục lên cấp độ B1.

Sinh viên năm 2 của ĐH Luật sẽ theo dõi đăng ký lớp sau khi đi học quân sự về, và theo dõi lịch đăng ký đợt 2. Dự kiến tháng 11.

-       Lưu ý: SV năm 2 các trường có lịch học quân sự (ĐHSP, ĐHKT,KGDTC), phải chú ý lịch học cá nhân trước khi đăng ký và chọn nhóm có lịch học vào ngày thứ 7. Những nhóm này có thể có lịch học bổ sung trên LMS. Nếu SV bị trùng kế hoạch học quân sự và không sắp xếp đăng ký được, có thể chờ kế hoạch của học kỳ sau.

II.               Các ngoại ngữ khác:

1.      Tiếng Pháp B1: 2 nhóm, 1 Nhóm Tiếng Pháp A1 (bổ sung cho khóa 2019 trở về trước).

2.      Tiếng Trung B1: 7 nhóm, SV thuộc trường ĐHSP tham gia học quân sự, sắp xếp lịch học và đăng ký vào nhóm có TKB thứ 7.

3.      Tiếng Trung A2: 1 nhóm

4.      Tiếng Nhật B1: 1 nhóm

5.      Tiếng Hàn B1: 4 nhóm

6.      Tiếng Hàn A2: 1 nhóm

Đây là kế hoạch của học kỳ I, đợt 1, năm học 2020-2021, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Tổ Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.