Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2/9 [27/08/2020]

Theo nội dung Công văn số 814/ĐHNN-TCHC về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Ngoại ngữ Không chuyên của Trường được nghỉ học 01 ngày thứ 4, 2/9/2020. Kính đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho giảng viên có giờ dạy và sinh viên của khoa mình.