Đăng nhập
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HỌC TRỰC TUYẾN (LMS) - CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG TIN CÁN BỘ HỖ TRỢ [14/08/2020]

THÔNG BÁO:
Đề nghị sinh viên thực hiện tiếp tục các bước sau:
1/ Chọn Hk3, 2019-2020 xem tài khoản đã được duyệt hay chưa;
2/ Nếu được duyệt, sinh viên thực hiện đăng nhập và làm theo hướng dẫn dưới đây:
Hình thức học: học trực tuyến trên website: http://lms.hucfl.edu.vn,
(SV xem kỹ hướng dẫn sử dụng theo link sau: http://www.mediafire.com/file/q5zkd1o6sa1va1z/HD_S%25E1%25BB%25AC_D%25E1%25BB%25A4NG_H%25E1%25BB%258CC_TR%25E1%25BB%25B0C_TUY%25E1%25BA%25BEN.pdf
3/ Sau khi thực hiện xong các bước, sinh viên liên hệ SĐT (zalo) hoặc email cho giáo viên nếu không vào được.

CÁN BỘ HỖ TRỢ và CẤP LẠI MẬT KHẨU

CV. DƯƠNG PHƯỚC TOÀN, ĐT (ZALO): 0905.419.111 Hoặc email: toan.hucfl@gmail.com

Thông tin chi tiết về giảng viên và lớp học phần. Đề nghị SV liên hệ và kết nối vào nhóm Zalo để GV thông báo: http://www.mediafire.com/file/g90e65czoxsdjki/Th%25C3%25B4ng_tin_l%25E1%25BB%259Bp_h%25E1%25BB%258Dc_ph%25E1%25BA%25A7n_NNKC_-_HK3.xlsx