Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG NHẬN NNKC TỪ ĐỢT 26/1/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC [13/08/2020]

THÔNG BÁO:

SINH VIÊN ĐÃ THI ĐẠT CÁC ĐỢT THI TỪ 26/1/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC NHƯNG CHƯA NHẬN CHỨNG NHẬN LƯU Ý: ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG, TRƯỜNG TRIỂN KHAI ĐỂ CÁC BẠN ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN CHỨNG NHẬN CÁC ĐỢT THI TỪ 26/1/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC. SAU ĐỢT NÀY, TRƯỜNG SẼ KHÔNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NỮA VÀ CHỈ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NẾU SINH VIÊN CÓ NHU CẦU. VÌ VẬY, SINH VIÊN LƯU Ý VÀ KHẨN TRƯƠNG ĐĂNG KÝ ĐỂ CÓ CHỨNG NHẬN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH BỔ SUNG HỒ SƠ XIN VIỆC SAU NÀY.

Danh sách SV chưa đăng ký: http://www.mediafire.com/file/og7qs7812eaiz1p/Danh_s%25C3%25A1ch.xlsx

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: TỪ NGÀY 13/8/2020 ĐẾN 30/8/2020;

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: ĐĂNG KÝ THEO FORM SAU: https://docs.google.com/forms/d/12Qjk5TdmN7u_hKsUkKBjxXkjXasJPoSuWsNmm8RXplU 

ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN NƠI SINH TRONG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN SAU KHI ĐĂNG KÝ.

THỜI GIAN NHẬN: SẼ THÔNG BÁO SAU QUA EMAIL HOẶC ZALO CÁ NHÂN.