Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1, A2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020  [07/08/2020]

Phòng Đào tạo thông báo:

1/ Công bố điểm thi Hết cấp độ NNKC A1, A2 (Ngày 18 và 19/7/2020) học kỳ 2 năm học 2019-2020;

2/ Thắc mắc về điểm thi, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An ( ĐT 0905334446, liên hệ trong giờ hành chính) để được giải quyết.

Đơn xem lại bài thi: https://drive.google.com/file/d/1Mfp14i4CuY_1hzgVXN8-Clj-sT4WI8my/view?usp=sharing. thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/8/2020 (Sinh viên có thể gửi đơn xem lại bài thi qua Zalo )