Đăng nhập
ĐỢT THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CUỐI CÙNG VÀO NGÀY 11 & 12/6/2015 (ĐỢT BỔ SUNG) [01/06/2015]

Mặc dù trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức 03 đợt thu học phí Ngoại ngữ không chuyên chính thức nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa nộp học phí. Nếu không nộp học phí sinh viên sẽ không được dự thi hết cấp độ và dự thi cấp chứng chỉ, cũng như không được đăng ký chuyển cấp độ để học lên cấp độ khác cao hơn. Để tạo điều kiện cho những sinh viên này, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thêm 01 đợt thu bổ sung. Kế hoạch cụ thể  như sau:

- Thời gian: 02 ngày, 11 & 12/6/2015, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00;

- Địa điểm: phòng A.I.3 (Tầng 1 nhà A ở trên đồi);

- Lưu ý: Sinh viên xem Thông báo nộp học phí đã cho lên trước đây trên trang web này, đọc kỹ những về đối tượng phải nộp học phí, về kiểm tra những khoản học phí phải nộp, vào tài khoản của mình để kiểm tra tất cả những khoản học phí còn nợ, khi nộp học phí phải nói rõ của học kỳ nào trong các học kỳ 1, 2, 3 của 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015.

Đây là đợt thu học phí cuối cùng trong học kỳ 2 năm học 2014-2015. Nếu sinh viên nào còn nợ học phí Trường sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề nảy sinh sau này.