Đăng nhập
Thông báo bổ sung và Hủy một số nhóm HP ngoại ngữ không chuyên. [26/09/2013]

 

Hiện nay, do lịch học của một số trường bị trùng lịch học của một số nhóm. Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ tạo thêm nhóm Tiếng Anh A1 - Nhóm 77 (Nhóm dành riêng cho SV trường ĐH Kinh tế do đợt 2 phải đi học Quân sự) và tăng mỗi nhóm thêm 05 sinh viên. Do đó Phòng yêu cầu sinh viên thuộc những nhóm dưới đây hủy ra khỏi nhóm đã đăng ký và đăng ký bổ sung vào những nhóm còn lại . Yêu cầu sinh viên phải đăng ký đúng nhóm đã quy định. Sau đây là danh sách nhóm sẽ hủy:

 Hủy Nhóm  Tiếng Trung A1 - Nhóm 10 : Hiện nay có 9 SV. Vì vậy yêu cầu 9 Sv này hủy nhóm và đăng ký vào nhóm 9.

Tiếng Anh A1 - Nhóm 13 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Kinh tế. Ngoài ra Phòng có mở thêm Tiếng Anh A1 - Nhóm 77 học tối thứ 5

Tiếng Anh A1 - Nhóm 33 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Tiếng Anh A1 - Nhóm 36 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Tiếng Anh A1 - Nhóm 38 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Tiếng Anh A1 - Nhóm 40 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Tiếng Anh A1 - Nhóm 42 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Tiếng Anh A1 - Nhóm 46 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Tiếng Anh A1 - Nhóm 48 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm

Tiếng Anh A1 - Nhóm 67 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Du lịch

Tiếng Anh A1 - Nhóm 69 : Đối tượng : Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Du lịch

Tiếng Anh A2 - Nhóm 8 : Đối tượng : Sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, Khoa Du lịch, Khoa GDTC,ĐH Nghệ thuật

Lưu ý : Những trường hợp SV đã đăng ký không đúng nhóm quy định, lập tức hủy ra khỏi nhóm và tìm đúng về nhóm đã được phân bổ. Sau thời hạn kết thúc đăng ký, những trường hợp nào thuộc những đối tượng trên, Phòng sẽ loại ra và không xử lý thêm vào các nhóm còn lại.

Hết thời hạn đăng ký, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải nộp "Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần"(file đính kèm " http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=430 " tại Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên (cổng chính 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Hướng nhà xe dãy nhà A ) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

- Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

 

Mang theo giấy chứng nhận sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

- Phải nghiên cứu thời khoá biểu trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh.

TT

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG

SINH VIÊN

HẠN

NHẬN & XỬ LÝ

ĐƠN ĐIỀU CHỈNH

ĐK LỚP HP

Thời gian

 

1

Tất cả các trường đã đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên trong đợt I

01.10 đến 05.10.2013

Buối sáng: Từ 8h00 đến 10h00

Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00

Buổi tối : từ 17h30 đến 19h30

 

Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện.