Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 8 -> NHÓM 36) & TIẾNG ANH A2 (NHÓM 51 -> NHÓM 66) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 12-13/05/2020 [08/05/2020]

Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 8 -> NHÓM 36) & TIẾNG ANH A2 (NHÓM 51 -> NHÓM 66) ngày 12-13/05/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2019/2020- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi. 

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không.

- Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi tại phòng thi. 

 Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

   - Từ 09h đến 11h00 thứ 2 (11/05/2020) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.

*Lưu ý những sinh viên chưa dự thi các đợt thi tiếng Anh A1,A2 của học kỳ 1 năm học 2019/2020 (trừ các nhóm học lại lần 2) do nợ học phí hoặc có lý do chính đáng thì lên xử lý trong thời gian trên để bổ sung thi vào đợt thi này.