Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN VÀ THAY ĐỔI PHÒNG HỌC CÁC LỚP TIẾNG TRUNG A2, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 [08/05/2020]

Phòng Đào tạo đã thay đổi phòng học các lớp Tiếng Trung A2. SV lưu ý thay đổi trong tài khoản cá nhân và đi đúng phòng, giờ học.