Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHÒNG HỌC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020 [07/05/2020]

Phòng Đào tạo thông báo thời gian và phòng học các lớp ôn tập Tiếng Anh B1, đợt 1 năm 2020

1/ Xuất tối thứ 2,4,6: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 11/5/2020 (Thứ 2);

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 1: Phòng A401;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 2: Phòng A402;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 3: Phòng A403;

2/ Xuất tối thứ 3,5,7: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 09/5/2020; (Thứ 7)

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 4: Phòng A401;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 5: Phòng A402;

3/ Xuất cả ngày thứ 7, sáng Chủ nhật: (Sáng học 7h30, chiều học từ 14h), bắt đầu học từ 09/5/2020;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 6: Phòng A401;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 7: Phòng A403;

 

4/ Xuất sáng thứ 7, cả ngày Chủ nhật: (Sáng học 7h30, chiều học từ 14h), bắt đầu học từ 09/5/2020;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 8: Phòng A402;

 Lưu ý: Các bạn sinh viên theo dõi lịch học đã đăng ký và tham gia học, xem danh sách dán trước bảng thông báo phòng AI.3 để biết phòng học và mang thẻ học khi vào lớp.

Những sinh viên nào có nhu cầu ôn tập, liên hệ trực tiếp phòng A103 để đăng ký bổ sung vào lớp học hoặc đăng ký qua form sau https://docs.google.com/forms/d/1KyHXXnTSOwWfpHwLkpgf3vn4uo55IqSt-CEyzdguFrc và nhận tin từ email cá nhân.