Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020 [29/04/2020]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020 

SV xem thông báo đầy đủ tại file link đính kèm:

http://www.mediafire.com/file/drksfjcpy4s58ff/TB_thay_%25C4%2591%25E1%25BB%2595i_l%25E1%25BB%258Bch_thi_NNKC%252C_%25C4%2591%25E1%25BB%25A3t_1%252C_n%25C4%2583m_2020.PDF

SV lưu ý kỹ các mốc thời gian dưới đây:

1/ Lịch thi thay đổi (dự kiến): 30, 31/5/2020 (cả ngày), ngày 1 và ngày 2/6/2020 (buổi tối);

2/ Đăng ký trực tuyến và nộp PHIẾU DỰ THI:

SV vẫn tiếp tục đăng ký và nộp phiếu trực tiếp tại Phòng A103, hạn cuối đến hết ngày 17/5/2020; (không thu hồ sơ ngày thứ 7,CN);

3/ Nộp kinh phí thi lại: từ 04/5/2020 đến hết 20/05/2020;

4/ Công bố lịch thi (dự kiến); ngày 22/5/2020; theo dõi thường xuyên vì có thay đổi, KHÔNG CHỤP ẢNH MÀN HÌNH.

5/ Xử lý chuyển đổi lịch thi, hủy thi, bổ sung thi: ngày 25 và 26/5/2020; Sau thời gian trên Phòng sẽ chốt danh sách dự thi và trường sẽ thông báo lịch thi chính thức ngày 28/5/2020;

6/ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP: có 2 hình thức:

Thời gian bắt đầu ôn: 09/5/2020; Phòng sẽ thông báo cụ thể phòng học trong sáng ngày 08/5/2020;

+ Đăng ký trực tiếp: Phòng A103;

+ Đăng ký online: thực hiện theo form dưới đây

https://docs.google.com/forms/d/1KyHXXnTSOwWfpHwLkpgf3vn4uo55IqSt-CEyzdguFrc