Đăng nhập
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG TIẾP VÀ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TRONG THỜI GIAN TỪ 1/4 ĐẾN HẾT NGÀY 15/4/2020 [01/04/2020]

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội, phòng A103 tạm dừng tiếp và xử lý công việc cho sinh viên, học viên đến ngày 15/4/2020.

Nếu sinh viên, học viên có công việc thực sự cấp bách xin liên hệ các chuyên viên sau: (xử lý công việc trực tuyến)

+ CV. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Cấp phát CC,CN, xử lý hồ sơ thực tập, thực tế SV chuyên ngữ: Zalo: 0819708127;

+ CV. Trần Đình Hiếu, Xử lý đăng ký tín chỉ SV chuyên ngữ (học kỳ 3): Zalo: 0906513138;

+ CV. Hồ Thị Khánh, Xử lý và giải đáp thắc mắc về chương trình học chính khoá SV chuyên ngữ: Zalo: 0905655767;

+ CV Nguyễn Thị Hiền (CTSV): giải quyết thu nhận hồ sơ phòng CTSV, phòng 1 cửa: Zalo: 0832722468;

+ Giải quyết các vấn đề học tập qua mạng (SV chính quy): SV theo dõi link dưới https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1882

+ CV. Trần Thiện Đạt, xử lý và giải đáp thắc mắc SV NNKC, hệ bằng 2, VLVH: Zalo: 0905559050;

SV học NNKC trong học kỳ 2 tiếp tục khảo sát việc học online bằng link dưới đây đến hết 12/4/2020; flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1881