Đăng nhập
THÔNG BÁO HOÃN ĐỢT THI ĐGNL NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020 [01/04/2020]

Căn cứ Thông báo số 292 ngày 31/3/2020 của Trường ĐHNN về việc tạm dừng các hoạt động đến hết ngày 15/4/2020, vì vậy Trường ĐH Ngoại ngữ thông báo về việc hoãn đợt thi Đánh giá năng lực NNKC đợt 1, năm 2020. Sau khi có thông báo về trở lại đi học, Trường sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể về việc triển khai đợt thi này.