Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỌC TẬP QUA MẠNG CHO SINH VIÊN TRONG THỜI GIAN KHÔNG HỌC TẬP TRUNG ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19 [31/03/2020]

Thực hiện thông báo số 275/TB-ĐHNN về việc triển khai dạy học trên hệ thống dạy học trực tuyến của trường, nhà trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên của trường những nội dung sau:

-         Nhà trường sẽ triển khai đào tạo qua mạng cho tất cả các nhóm học phần của các hệ đào tạo đại học chính quy (bao gồm cả sinh viên năm thứ 4 các ngành Sư phạm và Không sư phạm; Kế hoạch thực Kiến tập – Thực tập sư phạm sẽ được điều chỉnh và thông báo sau), vừa học vừa làm trong học kỳ 2, năm học 2019-2020. Các lớp ngoại ngữ không chuyên cũng sẽ được triển khai đào tạo trực tuyến muộn hơn. Trước mắt sinh viên các lớp NNKC xem thông báo theo đường link sau để thực hiện khảo sát: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1881

-         Đề nghị sinh viên kiểm tra tin nhắn của giảng viên thông qua trang đào tạo tín chỉ để biết thời điểm học qua mạng, thông tin cần cung cấp cho giảng viên và thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên để đăng nhập vào hệ thống hucfl.online. Lưu ý giữ liên lạc qua email với giảng viên để có các thông tin cần thiết khác.

-         Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và các tài liệu liên quan đến nội dung giảng dạy trên hệ thống dạy học trực tuyến của nhà trường. Trong trường hợp cần thiết, giảng viên sẽ tổ chức các buổi trao đổi trực tuyến để giải đáp thắc mắc cho sinh viên.

-         Sinh viên có trách nhiệm thực hiện tham gia đầy đủ và hoàn thành tất cả các bài tập được giảng viên giao trên hệ thống dạy học.

-         Điểm kiểm tra đánh giá nội dung học tập qua mạng của người học với trọng số 40% tổng điểm của học phần. Nhà trường sẽ thông báo về hình thức thi kết thúc học phần sau.

Quyền lợi của sinh viên tham gia học trực tuyến

-         Được giảng viên tấp huấn các kỹ năng truy cập vào phần mềm học trực tuyến.

-         Có thể tự thiết kế cho mình một không gian học phù hợp, tự sắp xếp kế hoạch học tập cá nhận, tham gia học bất cứ ở đâu và vào thời điểm nào.

-         Sinh viên được học nhiều lần đối với mỗi bài học E-learning và mỗi bài học sẽ kèm nhiều tài liệu để hướng dẫn sinh viên làm bài tập.

-         Sinh viên sẽ được tương tác với các giảng viên trên các Forum.

Yêu cầu đối với sinh viên học trực tuyến

-         Có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng online.

-         Giữ liên lạc thường xuyên với giảng viên, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.

Địa chỉ giải đáp thắc mắc về việc đăng ký học trực tuyến

-         Các thắc mắc về nội dung giảng dạy, sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên. Trong trường hợp gặp các sự cố về kỹ thuật khi học tập trên hệ thống học trực tuyến, sinh viên liên lạc với các đầu mối liên lạc cho từng khoa theo bảng phân công sau. Lưu ý là chỉ liên lạc qua phần mềm Zalo và liên lạc đúng người phụ trách.

TT

PHỤ TRÁCH HỖ TRỢ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Phụ trách chung hệ thống

Dương Minh Hùng; Đt, Zalo :0911058088, Email:dmhung1980@gmail.com

2

Khoa Việt Nam học, khoa Quốc tế học

Nguyễn Sơn; Đt, Zalo: 0949369444, Email:nsonhucfl@gmail.com

3

Khoa Tiếng Trung, khoa Pháp- Nga

Trương Đình Vũ; Đt, Zalo: 0914979363, Email:vstartmail@gmail.com

4

Khoa tiếng Anh, tiếng Anh CN

Dương Phước Toàn; Đt, Zalo: 0905419111, Email:toan.hucfl@gmail.com

5

Khoa NN&VH Nhật Bản, khoa NN&VH Hàn Quốc

Trần Đại Minh Quang; Đt, Zalo: 0899875117, Email:quangtrandai@gmail.com

 

Yêu cầu sinh viên đọc kỹ thông báo này để thực hiện.